Εγγύηση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα Lamy καλύπτονται από διετή εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από φυσιολογική φθορά ή μη ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων.